•     कामकाज   
  •    ज्येष्ठतायादी   
  •    पदभरती   
  •    अधिनियम व शासननिर्णय   
  •    नाविन्यपूर्ण बाबी   
  •    निविदा   
  • फोटो
  • जाहिरात
आरोग्य विभाग


Under ConstrictionUnder Constriction

Under Constriction

Under Constriction

Under Constriction
सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम थेट मुलाखत
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी यादी
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी कंत्राटी पदभरती
आरोग्य सेवक महिला व पुरुष अंतिम निवड यादी
जिल्हा एकात्मिक आरोग्य कुटुंब कल्याण सोसायटी कंत्राटी पद भरती जाहिरात सन २०१६-१७
आरोग्य सेवक पुरुष पात्र यादी
आरोग्य सेवक महिला पात्र यादी
आरोग्य पुरुष सेवक अपात्र यादी
आरोग्य सेवक महिला अपात्र यादी
औषध निर्माण अधिकारी पात्र यादी
औषध निर्माण अधिकारी अपात्र यादी
औषध निर्माण अधिकारी अपात्र यादी
वैद्यकीय अधिकारी गट अ मुलाखतीद्वारे भरणेबाबत

Under Constriction