सांगली जिल्हा परिषद


सूचना


अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती सामाईक प्रतिक्षा यादी
स्वयं सहाय्त्ता बचत गटांचेअभिलेखे छपाई बाबत

जिल्हा परिषद मुद्रणालय निविदा

स्वयं सहाय्त्ता बचत गटांचेअभिलेखे छपाई बाबत

शिक्षण सेवक आदेश प्राथमिक शिक्षण विभाग

प्राथमिक शिक्षकांची आंतर जिल्हा बदली ज्येष्ठता यादी २०१६

५० % अनुदानावर शेळी गट(१० शेळ्या + 1 बोकड )वाटप पत्र

५० % अनुदानावर शेळी गट(१० शेळ्या + 1 बोकड )वाटप

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कंत्राटी पदभरती

आरोग्य सेवक महिला व पुरुष अंतिम निवड यादी

जिल्हा एकात्मिक आरोग्य कुटुंब कल्याण सोसायटी कंत्राटी पद भरती जाहिरात सन २०१६-१७

वैद्यकीय अधिकारी गट अ मुलाखतीद्वारे भरणेबाबत

जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा प्रवेशोत्तरं परीक्षा - २०१५ निकाल

महाराष्ट्र शिक्षण पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर क्र .१ प्रसिद्धीपत्रक प्राथमिक शिक्षण विभाग

साइकल अर्ज
केटरिंग प्रशिक्षण अर्ज
शिलाई मशीन अर्ज
एम.एस.सी.आय.टी अर्ज

ना मा. दिपक सावंत मंत्री सार्वजनिक आरोग्य यांचे डेंग्यू विषयावरील आवाहनाची ऑडिओ क्लिप

अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत लाभार्थींचे तालुकानिहाय लक्ष्य व अर्ज स्वीकारनेचा कालावधी(पशुसंवर्धन)
७५ % अनुदानावर ०२ दुधाळ जनावरांचे गट(2 गाय किंवा 2 म्हैस)वाटप(पशुसंवर्धन)
७५ % अनुदानावर शेळी गट(१० शेळ्या + 1 बोकड )वाटप(पशुसंवर्धन)
पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण(पशुसंवर्धन)
सी .ई . टी २०१० यादी हरकातीबाबत

सी.ई .टी २०१० मधील पुनर्पडताळणी उमेदवारांची प्रतीक्षाधीन यादी (शिक्षण विभाग)

मागासवर्गीय व्यक्तींसाठी शिलाई मशीन योजना

अपंग व्यक्तींसाठी लाभार्थी योजना

शिक्षण सेवक भरती 2010 उमेदवारांच्या मुलाखतीबाबत

आरोग्य सेवक गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे तपासणी कामी उपस्थित राहणेबाबत २०१५

जिल्हा परिषद आरोग्य महिला सरळ सेवा पदभरती २०१५

जिल्हा परिषद आरोग्य पुरुष सरळ सेवा पदभरती २०१५

जिल्हा परिषद सरळ सेवा पदभरती २०१५

धार्मिक स्थळे नियामतीकरण यादी

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Final Seniority list 2015 for Class 2 Promotion

Provisional List of कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक

Revised Provisional Mark List of कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य ग्रामीण पाणीपुरवठा

आरोग्य सेवक पुरुष/महिला ५० % हंगामी फवारणी यादी

आरोग्य सेवक महिला व पुरुष तात्पुरते गुणवत्ता यादी